Hvis geotermi skal have et seriøst gennembrud i den danske fjernvarmeforsyning, skal vi have implementeret og idriftsat minimum 100MW geotermi, før vi kan evaluere effekten”. Det siger stifter af og direktør for Geoop, Lars Andersen og han fortsætter: ”Vi må ikke lade os fange af euforien efter det først anlæg eller lade os slå ud af indkøringsudfordringerog vi må heller ikke konkludere, før vi har opbygget viden og erfaring”.

Geotermi er en del af fremtidens fjernvarmeforsyning både i Danmark, men også i udlandet. Der bliver udviklet, projekteret, boret, bygget og idriftsat nye geotermianlæg løbende over hele verden. De medvirker til at forme den grønne omstilling. I Danmark kan vi drage nytte af den erfaring, der opbygges, men vi må også høste vores egen erfaring.

Geologien under Danmark er særegen, og den skal vi forstå at bruge. Vi skal indsamle udenlandsk viden og erfaring for at træffe beslutninger, men det bliver i kombination med lokale data, at vi opnår succesfulde projekter her i landet”, siger Lars Andersen videre.

 

Samarbejde og jobskabelse

 

500 MW geotermi i 2030. Det er et mål, som vi mener er rimeligt og opnåeligt for en udrulning af geotermi i Danmark. Potentialet i de store danske byer er minimum 500MW – og formentlig langt højere. Udrulningen skal ske i nært samarbejde og dialog med forsyningsselskaberne, så der opnås synergi ved at udvikle hele fjernvarmesystemet og ikke blot enkeltstående produktionsenheder.

Geotermi bygges på samarbejde mellem en lang række interessenter. Sammen med videns- og forskningsinstitutioner skal vi sætte målene for efterforskningsstrategien. Energistyrelsen og andre myndigheder skal involveres for at sikre implementeringen, og så har vi naturligvis en tæt dialog med forsyningsselskaberne i de områder, som vi vurderer, har det største potentiale.

Det næste led i værdikæden er leverandører og rådgivere til boring, bygning og idriftsættelse. Vi skal blive bedre til at samarbejde og uddelegere ansvar til dem, som har specialistviden og kompetencer”, siger Lars Andersen videre.

Direktøren for Geoop ser frem at møde en håndværker på landevejen, som har skrevet ’service af geotermianlæg’ på siden af bilen. Den dag er geotermi virkeligt slået igennem i Danmark.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har analyseret IDAs (ingeniørforeningen) klimasvar med henblik på at vurdere jobskabelseseffekterne ved at indfri regeringens målsætning om 70% reduktion af emissionen. Geotermi alene har en positiv effekt, men vil også have indflydelse på bl.a implementeringen af store varmepumper, samt udvikling af fjernvarmeproduktion og -nettet. Der vil være en række håndværks- og servicefag, som får opgaver i forbindelse med byggeri af geotermianlæg samt ikke mindst vedligeholdelse af disse efterfølgende.

 

Se også

 

Lars Andersen interview i Ingeniøren (kræver abonnement)