Geotermi

GEOTERMI STÅR FOR CO2 NEUTRALITET, OMKOSTNINGSEFFEKTIVITET OG FORSYNINGSSIKKERHED TIL EN KONKURRENCEDYGTIG PRIS

Geotermi er det grønne guld i undergrunden og the missing link i den energiplan, der skal gøre Danmark grønnere.

Uafhængig af vejrforholdene er geotermi som vedvarende energikilde en naturlig del af omlægningen fra fossile til ikke-fossile brændsler. Som energiressource kan geotermi i samspil med sol, vind og biomasse sikre, at Danmark når de aftalte klimamål.

I Danmark er undergrunden velegnet til at udnytte det geotermiske potentiale. Det varme vand hentes på mellem 1000 og knap 3000 meters dybde og distribueres via en varmeveksler til det eksisterende fjernvarmenet, der dækker over 60 procent af de danske husstande.

I dag gør den nyeste teknologi det økonomisk muligt at igangsætte geotermiprojekter, der alene eller sammen med andre CO2 neutrale kilder, kan dække energibehov allerede fra 2-3 MW.