Værdier

Geoop har fire kerneværdier:

 • Professionalisering:
  Beslutninger tages på baggrund af en tilbundsgående viden, fakta samt teknisk og kommercielle risiko vurderinger.
 • Organisation:
  Teknisk kompetent organisation inden for boring og brønd, geologi, reservoir, completion, asset management.
 • Industrialisering:
  Projekter baseres på ‘best practices’ samt involvering af kompetencer fra industrielle interessenter, hvis engagement andrager både komponenter og direkte deltagelse i projekter mhp at sænke OPEX i produktionsfasen.
 • ’Economy-of-scale’:
  Projekter skal planlægges og gennemføres sekventielt, for derigennem af opnå skalaeffekter ved bl.a. udstyr og indkøb.