Målsætning for udledning af drivhusgasser har været en katalysator for udviklingen af vedvarende energi teknologier samt kommissioneringen af vedvarende energi projekter. Den voksende interesse for geotermisk varme er en direkte afledt af dette.

Geoop har skrevet en artikel under overskriften ‘The last investment cycle’, hvor vi understreger at mod og vedholdenhed er påkrævet for at forblive på bølgen af den accelerede, grønne system ændringer.

Læs artiklen (side 28 på engelsk) i det seneste nummer af HOT COOL udgivet af Eksportforeningen for Dansk Fjernvarme.