Forår og sommer 2020 har foruden COVID-19 været præget at klimadebatten og regeringens livtag med en gennemgribende omstrukturering af energisektoren. Sommerens energiaftalen efterlader os med et ? for hvor er geotermi?

Vi vil styrke den grønne varme ved at introducere geotermi i så stor skala, at det kan ses i Danmarks samlede energiregnskab. Geotermi er et naturligt supplement til sol og vind, da det er en ikke-fluktuerende energikilde, som vil fungere som grundlast i de fleste fjernvarmesystemer.

Der er altså ikke bare et hashtag. Det er plan, som vi arbejder målrettet efter at gennemføre.

Men, hvad er det så med geotermien?

Geotermi er en naturlig grøn del af fremtidens forsyning. Der er stadigvæk barrierer, som skal bearbejdes, og det skal ske i samspil med industrien, forsyningssektor, myndigheder og ikke mindst til gavn for forbrugerne. Men, vi er på godt på vej.

Vi har i den seneste tid set flere udspil om, hvordan vi kan accelerere den grønne omstilling med udgangspunkt i stærke danske vidensområder – såsom vind.

Hvad med geotermien?

Geotermi som energiform er nu bredt accepteret som en del af fremtidens forsyningssystem, og der er en forståelse for, hvordan geotermi vil komplementere nye vind og sol investeringer samt supplere de investeringer, der de senere år er foretaget i biomasse.

  • Regeringen[1]; Forslag Grøn varme: Geotermi, som skal fremme grønne varmeløsninger
  • Dansk Erhverv[2]; Forslag 3; Skaleringen af geotermiske energiløsninger
  • IDA og Aalborg Universitet[3]; Sektion 12 Vedvarende energi: 500 MW geotermi med en fjernvarme produktion på 13-14 PJ

Geotermi er en grundlast[4]. Den skal levere varmen til vores morgenbad, til at vaske gryden op efter aftensmaden og til vores radiatorer. Den er der året rundt og har ikke produktionsmæssige udsving eller sæsonvariationer – geotermi er en grøn, vedvarende energikilde til fjernvarme.

Power-to-X

Indpasning og sektorkobling er noget, man hører og læser om – der skal med andre ord være synergier, som sikrer, at vi tænker i helheder og skaber en snitflade, som spiller sammen med dagens teknologier og det, som viser sig i horisonten.

Regeringen har barslet med to nye energiøer på minimum 2 GW hver. Den overordnede elektrificering af forsyningssystemet og private aktører har fremlagt planer for et Power-to-X system (PtX) der skal konvertere el til brint og dermed for alvor tage livtag med transportsektoren.

Her viser synergien sig igen på en ligetil og elegant måde – med PtX trækker vi for alvor på vores elproduktion, og det bør have en høj prioritet fremfor som direkte brug til  varmepumper – geotermi kan levere 2/3 til 4/5 dele af temperaturbehovet ved fremløb, og vi behøver så kun at supplere resten med varmepumper. Det sikrer en høj virkningsgrad (COP) for totalsystemet.

Er temperaturen i geotermi høj nok?

Ja det er den. Der er fremlagt planer for ekstensive energirenoveringer af den danske bygningsmasse, og det vil også ændre mønsteret og sænke behovet for højere temperaturer til fjernvarme.

500MW hvor?

Geotermi passer til vores metropoler; Århus. Aalborg, København med flere. Vi skal begynde med udbygningen og skaleringen der, men geotermi bygges som moduler af ~10–15MW størrelse, og derved kan langt det meste af Danmark få geotermi.

Jovist spiller geologien  en væsentlig rolle, og anlægsinvesteringen er signifikant, men vi kan skalere gennem samarbejde.

Metropol 1 får anlagt 50MW (3 anlæg) og bruger så 1 år til at indfase alt det nye, og imens får By 1 anlagt et 15MW anlæg og By 2 får boret et 15MW anlæg. Herefter får Metropol 1 anlagt yderligere 25MW (2 anlæg), og sammen opnår de en omkostningsfordeling, som er til gavn for alle og sikrer lavere samlede anlægsinvesteringer ved at bruge samme standarder og fremgangsmetoder.

Tilbage til hashtaget

Vi introducerede #500MWi2030 til den fjerde geotermikonference på Christiansborg, afholdt i Fællessalen i februar 2020. Vi arbejder benhårdt på at gøre det til virkelighed.


Om Geoop (GEOtermisk OPeratørselskab)

Geoop udvikler og projekterer geotermiske anlæg i Danmark og udlandet. Geoop står bag flere licensansøgninger til projekter på tværs af Danmark. Bag Geoop står en række kompetente partnere; E.ON Danmark, Iceland Drilling Company og Ross DK. Selskabet blev stiftet i 2016.

 

[1] Regeringen; Link

[2] Dansk Erhverv; Link

[3] IDA & AAU; Link

[4] Den del af fjernvarmeproduktionssystemet som kører uafhængigt af sæsonen