Fællessalen, Christiansborg

Den 26. februar 2020 kl. 13.30-17.30

 

500 MW geotermi i 2030

 

Vi har fået en dansk klimalov som er en af verdens mest ambitiøse, og vi er parat til at sætte handling bag ordene. Vi har opnået gennemgribende ændringer, men der er plads til mere. Vind og sol kan med fordel suppleres med geotermi for at skabe samspil mellem el og varme.

Vi har derfor med titlen for årets konference sat målet, og vi glæder os til sammen med politikere og embedsmænd, organisationer og fagpersoner samt andre interesserede at drøfte, hvordan vi kan opnå den fælles udnyttelse af det geotermiske potentiale i den danske undergrund.

I år fokuserer vi på værdien af geotermi totalt set, og hvordan sektorkoblingen skal være med til at skabe balance i den grønne energi, samspillet mellem geotermi og varmepumper til forsyningen samt hvordan vi med klimaloven i hånden har forpligtet os til at opnå synergier.

I den afsluttende paneldebat har vi i år en spændende ny vinkel; hvad er de unges perspektiv? Vi har inviteret repræsentanter fra Ungeklimarådet med for at høre deres bud på, hvordan ord omsættes til handling.

Se programmet for konferencen.

Tilmelding til: Helle Jespersen, hj@geoop.dk  senest den 19. februar 2020.