Dansk Fjernvarme og Geoop indbyder til
den 5. årlige geotermikonference den 24. februar 2021,
som Webinar, kl. 13.00-15.15
Tema: Hvordan sikrer vi, at geotermi får en plads i
klimahandlingsplanen

Tilmelding til: Helle Jespersen, hj@geoop.dk  senest den 12. februar 2021..

Information om adgang til webinar udsendes til de tilmeldte.

Program

Ordstyrer: Kim Mortensen

 

1300 – 1310 Velkomst Søren Egge Rasmussen Præsentationer 
1310 – 1320 Regeringens visioner for geotermi i
varmeforsyningen – en del af
klimahandlingsplanen?
Klima-, Energi- og
Forsyningsminister Dan
Jørgensen
1320 – 1340

Læring og resultater fra to geotermiske forskningsprojekter GEOTERM og PERFORM

Statsgeolog Claus Kjøller, GEUS Download præsentation
1340 – 1410 Paneldebat – geotermiens bidrag til at nå
klimamålene
Hvor meget CO2 kan geotermi være med
til at reducere?
Hvor meget biomasse kan geotermi
fortrænge?
Christian Ibsen, CONCITO
Kim Mortensen, Dansk
Fjernvarme
Bjarne Munk Jensen, Affald
Varme Aarhus
Ordstyrer: Jette Miller
Download præsentation
1410 – 1430 E.ON Värme SE’s visioner for geotermi i
Sverige. Hvordan understøtter
reguleringen i Sverige udvikling af en
teknologi som geotermi
Per Anders Tauson, chef for
fjernvarme, E.ON Värme SE
Download præsentation
1430 – 1450 Energieffektiviseringer og geotermi Katrine Bjerre, Synergi Download præsentation
1450 – 1510 Geotermi – hvorfor er den så vigtig for
varmeforsyningen i de større byer
Kim Mortensen, Dansk
Fjernvarme
Download præsentation
1510 – 1515 Tak for i dag Søren Egge Rasmussen