Tønder Test Center

Projektet kikker på at benytte en række ældre brønde i området nord for Tønder til produktion af geotermisk varme. Hvis det er muligt at benytte disse brønde, vil projektet, udover at levere varme til fjernvarme, også fungere som testcenter for en række teknologier f.eks. varmevekslere, pumper og materialer, som kommer i kontakt med og udsættes for den høje saltkoncentration i den geotermiske brine.

Der er lavet en hensigtserklæring med Tønder Fjernvarme omkring eventuelt at aftage varmen fra geotermi.

Projektet er pt. under tidlig evaluering.

Link til koncessionskort