Om Geoop

Danmarks undergrund indeholder et stort geotermisk potentiale, som Danmarks forsyningsselskaber har mulighed for at udnytte. Udfordringen er, at geotermiprojekter er teknisk komplicerede, og forsyningsselskaberne har ikke forudsætninger for at håndtere de risici, der er i et geotermiprojekt.

Men det kan Geoop.

Geoop er en professionel operatør, der har de fornødne tekniske kompetencer til at indgå aftaler med professionelle industripartnere om gennemførelse af geotermiprojekter i partnerskab med forsyningsselskaber, og som kan håndtere den lange etableringsfase – præcis som i olie- og gasindustrien.

Hvem står bag Geoop?

Geoop blev stiftet den 12. februar 2016 af LACS Energy Biz ApS, ejet af Lars Andersen og Claus Pedersen – begge med solid erfaring fra arbejde med olie, gas og geotermi.

Geoop har tilknyttet en række eksperter fra olie, gas og geotermi, også med 20+ års erfaring på hvert deres felt.

Geoop er et “olieselskab”, der efterforsker og producerer geotermi – en slags grønt olieselskab.