3. årlige geotermikonference

på Christiansborg den 27. februar 2019, kl. 13-17.30

Fremtidens varme

Tilmelding til: Helle Jespersen, hj@geoop.dk  senest den 13. februar 2019.

Ordstyrer: Christian Ibsen, CONCITO

Program

1300 – 1310

Velkomst

Søren Egge Rasmussen

1310 – 1330

Præsentation af regeringens planer for grøn energi

Lars Christian Lilleholt

 

1330 – 1350

Geothermal in the Netherlands – future position in the carbon free heat supply

Sandor Gaastra, Director General of Climate and Energy, the Netherlands

1350 – 1410

Hvor hurtigt skal den grønne omstilling gå?

Katherine Richardson, medlem af Klimarådet

1410 – 1430

Debat
Fremtidens varme – biomasse versus geotermi

Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet

Kristine van het Erve Grunnet, Dansk Energi

1430 – 1450

Politikerdebat

Hvordan udnytter vi den danske undergrund?

Ordstyrer: Kim Mortensen

Mikkel Dencker

Ida Auken

Søren Egge Rasmussen

Jens Joel

Brian Vad Mathiesen

Kristine van het Erve Grunnet

1450 – 1520

Kaffepause

 

1520 – 1540

Den fremtidige varmeforsyning samt garantiordningen for geotermi og dens betydning

Morten Bæk, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

1540 – 1600

Finansiering af infrastrukturprojekter til gavn for forbrugerne

Ulrik Weuder, ATP

1600 – 1620

Systemintegration – sektorintegration

Tore Harritshøj, E.ON

Brian Vad Mathiesen, Aalborg Universitet

1620 – 1640

Fjernvarmens perspektiv på geotermi

Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

1640 – 1700

Geotermi – en nødvendig kilde til elektriske varmepumper

Lars Aagaard, Dansk Energi

1700 – 1720

Debat

Lars Aagaard, Dansk Energi

Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

Ordstyrer: Christian Ibsen

1720

Tak for i dag

 

Kl. 1800 –

Middag på Kanal Cafeen

Tilmelding nødvendig

Geotermisk Operatørselskab    Lokesvej 2    Torkildstrup    4060 Kirke Såby    [p] +45 3810 0919    [m] mail@geoop.dk